Informujemy, że serwis ten wykorzystuje pliki Cookie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
Wersja mobilna [przełącz]

Regulamin serwisu DataPremiery.pl


Korzystanie z serwisu DataPremiery.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu.


I. Oznaczenia, skróty - do których odnosi się treść niniejszego regulaminu.
 1. Regulamin - przez regulamin rozumie się treść poniższego regulaminu
 2. Serwis - przez serwis rozumie się usługi internetowe w formie strony internetowej umieszczonej pod domeną datapremiery.pl.
 3. Użytkownik - przez użytkownika rozumie się osobę korzystającą z usług internetowych w formie strony internetowej umieszczonej pod domeną datapremiery.pl.


II. Zasady korzystania z serwisu
 1. Użytkownik serwisu zgadza się nie zamieszczać w serwisie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, jak również treści naruszających ogólne zasady współżycia społecznego w tym w szczególności:
  - treści obraźliwych, wulgarnych, mających charakter rasistowski, faszystowski, szerzących nienawiść i przemoc
  - treści o charakterze pornograficznym
  - treści łamiących prawo autorskie
 2. W przypadku naruszenia punktu powyższego, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści go łamiących bez powiadomienia autora tychże treści o tym fakcie.
 3. W przypadku podania adresu e-mail w czasie korzystania z serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie tego adresu przez właściciela serwisu w celach informacyjnych i marketingowych.
 4. Zabrania się kopiowania części lub całości serwisu internetowego, w szczególności bazy danych premier.


III. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin ten może ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmieniona wersja regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie.
 2. Korzystanie z serwisu przez użytkownika po zmianach regulaminu oznacza akceptację nowej, zmienionej wersji regulaminu.