Informujemy, że serwis ten wykorzystuje pliki Cookie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
Wersja mobilna [przełącz]

Nowoczesne API. Ewoluujące aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET

Flaga Polska 24 czerwca 2016, piątek
Autor: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Helion
Informatyka

Większość z najpopularniejszych dużych witryn internetowych zbudowano z użyciem technologii Web API. Może ona działać na podstawie protokołu HTTP — umożliwia wówczas łatwą pracę nad nowymi funkcjonalnościami aplikacji, kwestiami bezpieczeństwa, skalowalnością rozwiązań, obsługą nowych urządzeń lub aplikacji klienckich. W takim modelu aplikacji kluczowymi komponentami są typy danych i hipermedia. Wielu twórców API nie wykorzystuje jednak możliwości protokołu HTTP i wdraża API silnie powiązane z aplikacją klienta, co w zasadzie zamyka drogę do bezproblemowego ewoluowania systemu. Na dłuższą metę tego rodzaju rozwiązania są sprzeczne z podstawami internetu.

Niniejsza książka to wartościowy podręcznik dla projektantów, którzy chcą tworzyć API adaptujące się do zachodzących zmian. Autorzy zaprezentowali tu wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia ewoluujących systemów, a także przedstawili informacje dotyczące sieci i programowania Web API. Dokładnie omówili proces tworzenia nowego API za pomocą platformy ASP. NET Web API, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak implementacja hipermediów z użyciem ASP. NET Web API oraz negocjowanie treści. Ten bardzo praktyczny podręcznik, pisany przez inżynierów oprogramowania, stanowi inspirację do projektowania najlepszych rozwiązań dla ewoluujących aplikacji internetowych.

W tej książce znajdziesz:
zwięzłe podstawy budowy sieci, protokołu HTTP, programowania API oraz platformy ASP. NET Web API
omówienie nowego modelu programowania HTTP na platformie . NET
objaśnienia dotyczące różnych modeli hostingu, w tym samohostowania, IIS i modelu OWIN
przedstawienie zasad działania routingu Web API i kontrolerów
praktyczną prezentację zagadnień bezpieczeństwa aplikacji
opis dobrych praktyk, takich jak testy akceptacji, programowanie TDD, techniki odwracania kontroli i wiele innych
Odkryj możliwości HTTP na nowo!