Informujemy, że serwis ten wykorzystuje pliki Cookie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
Wersja mobilna [przełącz]

Marino Posadas - Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NET

Flaga Polska 5 października 2017, czwartek
Autor: Marino Posadas
Wydawnictwo: APN Promise
Informatyka

Książka "Tajniki C# i . NET Framework" szczegółowo przedstawia zagadnienia związane z językiem C# 6. 0/7. 0 oraz platformą . NET 4. 6 pozwalając zrozumieć, jak działa ta platforma podczas wykonywania kodu i jak wykorzystać tę wiedzę do pisania wydajnych aplikacji. Pozwala w pełni spożytkować nową rewolucję w programowaniu . NET, w tym otwarty kod źródłowy platformy, możliwości wieloplatformowe i zmiany architektoniczne w CoreCLR.

Zaczniemy od omówienia, w jaki sposób CLR wykonuje kod oraz odkryjemy niszowe i zaawansowane aspekty programowania w języku C# - od delegatów i typów ogólnych aż do programowania asynchronicznego. Poznamy nowe formy deklarowania typów i przypisań, wywoływanie kodu źródłowego, składnię statycznych deklaracji using, automatyczne inicjowanie właściwości, inicjowanie słowników, operatory warunkowe dla wartości null i wiele innych zagadnień. Następnie odblokujemy prawdziwy potencjał platformy . NET. Dowiemy się, jak pisać aplikacje zgodne z OWASP, jak prawidłowo implementować wzorce projektowe w C# oraz jak stosować ogólne zasady SOLID i ich implementacje w kodzie C#. Zakończymy na wskazówkach pomagających maksymalnie wykorzystać język C# i platformę . NET. W ostatnim rozdziale książki omówimy też kwestie związane z platformą . NET Core 1. 1.

Dzięki tej książce można:

dokładnie zrozumieć podstawowe pojęcia języka C# od algorytmów sortujących do notacji dużego O,
poznać najnowsze zmiany w języku C# 6/7,
łączyć bazy danych SQL Server i NoSQL z platformą . NET,
zrozumieć zasady SOLID i najistotniejsze wzorce Gang of Four na praktycznych przykładach w języku C# 6. 0,
dowiedzieć się, jak bronić aplikacje w języku C# przed atakami,
korzystać z platformy Roslyn do kompilowania i manipulowania językami C# oraz Visual Basic . NET,
rozróżniać zapytania LINQ i związane z nimi wyrażenia Lambda, typy ogólne oraz delegaty,
zaprojektować od podstaw nową aplikację w . NET,
zrozumieć wewnętrzną strukturę podzespołu . NET,
poznać przydatne i zaawansowane funkcje związane z optymalizacją i programowaniem równoległym.